VUOSIKOKOUS 28.5. JOKIOISILLA

Hei yhdistyksemme jäsen,

Sähköpostistasi löydät kutsun Espanjanvesikoiraharrastajat ry:n vuosikokoukseen 28.5. klo 14 Koirakallion metsässä Jokioisilla (https://www.koirakallionmetsa.fi/).

KUTSU ESPANJANVESIKOIRAHARRASTAJIEN VUOSIKOKOUKSEEN

Aika                                            Sunnuntai 28.5.2023 klo 14

Paikka                                         Koirakallion metsä, Varissaarentie 46, 31620 JOKIOINEN

Esityslista

1                                       Kokouksen avaus

2                                       Kokouksen järjestäytyminen

3                                       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4                                        Esityslistan hyväksyminen

5                                       Toimintakertomus vuodelta 2022

6                                       Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2022

7                                       Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

8                                       Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023

9                                       Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2023

10                                    Jäsenmaksun päättäminen vuodelle 2024

11                                   Yhdistyksen puheenjohtajan ja erovuoroisten hallitusten jäsenten valinta

12                                   Toiminnantarkastajien valinta

13                                   Muut asiat

14                                   Kokouksen päättäminen

Pyydän ilmoittamaan tulostasi sähköpostitse 27.5. mennessä, jotta osaamme varautua kahvitusten kanssa. Tervetuloa!

HALLITUS