VUOSIKOKOUS 2.6. SAMMATISSA

KUTSU ESPANJANVESIKOIRAHARRASTAJIEN VUOSIKOKOUKSEEN

Aika: Sunnuntai 2.6.2023 klo 16

Paikka: Leikkilän koirametsä, Puistontie 1, 09220 Sammatti

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Toimintakertomus vuodelta 2023
 6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2023
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024
 9. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2024
 10. Jäsenmaksun päättäminen vuodelle 2025
 11. Yhdistyksen puheenjohtajan ja erovuoroisten hallitusten jäsenten valinta
 12. Toiminnantarkastajien valinta
 13. Muut asiat
 14. Kokouksen päättäminen

  Pyydän ilmoittamaan tulostasi 1.6. mennessä sähköpostitse posti@espanjanvesikoiraharrastajat.fi , jotta osaamme varautua kahvitusten kanssa. Tervetuloa!